Lektor: PhDr. Tatiana Simona Demová
Prax:   PhDr. Tatiana Simona Demová

Praktická výučba techniky v leže na bruchu a chrbte, kombinácia jemných mobilizačných techník, thai masáže, akupresúra hlavy a šije, relaxácia,
certifikát.

Termin: