Cena: 180 €
Prax: Mgr. Renáta Maťašovská

Certifikát

Masáž je zameraná na mäkké tkanivá a zahŕňa naťahovanie tkaniva (fascií, ktoré tvoria povrch svalov, kostí i nervov), ktorými je prepojené celé naše telo.naučíte sa techniky, ktoré sú jemnou a prirodzenou formou strečingu a manipulácie s fasciou, ktorá má hlboký efekt na telové tkanivo. Sú pokročilou formou práce s telom, ktorá má potenciál hlboko ovplyvniť každý sval, kosti, nervy, krvné cievy, orgány a bunky v tele . Najväčším prínosom je ich komplexnosť, ktorá venuje pozornosť telu ako celku a nezameriava sa len na konkrétne bolestivé miesta. 

 

Termín:

 4.4 - 5.4.20