.Od 1.1.2019 bude novela zákona v odbore mérskych služieb.  Nový názov 

Wellnes pracovník -masérske služby .

Všetci čo budú absolvovať tento kurz , budú po skončení kurzu robiť živnostenské skúšky ,ktoré bude zabezpečovať živnostenský úrad  to bude patriť pod remeselnú činnosť. Certifikát sa vydáva na obdobie 5 rokov.

Prax a Teória: PhDr. Tatiana   Simona Demová    Medzinárodný lektor IES

Lektor: MUDr. Sedláčková, Prof. MUDr. Vidiščák, PhDr. Gajdošová, PhDr. Demová

Cena: 730 €

Termín:

4.11 - 15.12..2019

Kurz rozdelený na  časti: od 4.11.- 12.11.19, 18.11 - 26.11.19, 4.12 - 15.12.19

V dňoch ,kde nie je napísaný termín sú voľné dni

Vďaka vysokej úrovni masérskeho kurzu som získala ako  lektor hodnotenie " medzinárodný certifikovaný lektor od IES."

Dôležité upozornenie pre  absolventov masérskych škôl a uchádzačov o masérske služby.

V súčastnosti so zmenami v zákone č.568/2009 Z.z.  o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplení niektorých zákonov a vyhláška 97/2010 Z.z. Mimisterstva školstva, vedy výskumu a športu SR kvalifikácia  a názov akreditovaného kurzu "Športový masér " zaniká a vzniká nový akreditovaný kurz  a nová profesia s názvom Wellness pracovník - masérske služby.

Absolvovaním  akreditovaného kurzu Wellness pracovník.masérske služby získa absolvent čiastočnú kvalifikáciu,  Na základe toho je možné sa zamestnať v prípade po vykonaní skúšky   úplnej odbornej spôsobilosti Živnostenskou komorou masérov, mimo zdravotníctva-SKMMZ, ktorej členom  je aj  naša masérska škola , je možné založiť si živnostenské oprávnenie. Skúšky na overenie úplnej odbornej spôsobilosti sa vykonávajú na FTVŠ,kde si treba podať žiadosťazaplatiť poplatok.

Absolventí , ktorí obdržali certifikát športového maséra, sú povinní kvalifikovať sa , rozšíriť si požadované vzdelanie Wellness pracovnika - masérske služby , aby obdržali platný certifikát akreditovaný MŠ na základe novely zákona MŠVVaŠ SR.

Masérsky kurz je určený pre záujemcov, ktorí sa chcú dokonale naučiť masérskemu umeniu, wellness protokolu, saunovým rituálom , saunovej etikete. Po skončení kurzu budete profesionálne vykonávať masáž, obsluhovať saunu a wellness . Svoju odbornosť môžete  využiť v mnohých regeneračných zariadeniach, saunách , wellnesoch ,fitnes centrách a pod. Budete dokonale pripravení pre podnikanie nielen na Slovensku , ale aj v zahraničí.


Rekvalifikačný masérsky kurz je dôležitý masérsky kurz v profesijnom živote maséra. Návyky a umenie, ktoré sa naučíte na masérskom kurze, Vám zostanú počas celej doby kariéry, je veľmi dôležité sa ich naučiť správne. Súčásťou tohto masérskeho kurzu je odborná prednáška z :

 -  anatómie,fyziológia ľudského tela

 -  dermatológie,

-  teória a prax masáže

-  psychológia maséra

-  hygiena

-  živnostenský zákon,

-  saunové rituály, saunová etiketa, zásady pri saunovaní, kontraindikácie, pravidlá bezpečnosti

-  wellness eiketa, protokol, , služby vo wellnesse

 - prvá pomoc

 - Marketing pre maséra , založenie firmy, dokumentácia zákaznika

Obsah masérskeho kurzu:

Dĺžka kurzu 32 dni /320 hod.

Teoretická príprava je  100hodín, praktická príprava je 220 hodín.

História masáže, definícia masáže, význam masáže, druhy masáží, kontraindikácie masáže, indikácie, kožné ochorenia , regenerácia síl, kostrová sústava ľudského tela, svalová sústava ľudského tela, pôsobenie masáže na sýstem tráviaci, pohybový, lymfatický, obehový. Všeobecné vstupné zásady pri masáži .Hygiena prostredia masáže, hygiena práce maséra, hygiena masírovaného, masážne prostriedky, prístroje a mechanické pomôcky pre masáž, účinky masáže, prvá pomoc, psychológia kontaktu maséra a masírovaného, základné masérske hmaty, postup pri celkovej masáži, masáž šije, masáž chrbta, masáž dolných končatín, masáž brucha, masáž hrudníka, masáž horných končatín, automasáž, opakovanie v priebehu celého masérskeho kurzu.SAunové rituály, wellnes etiketa.

V cene kurzu sú učebné skriptá..Možnosť vydať certifikované osvedčenie v AJ, za poplatok 20€

RE-PAS -kurz môžu absolvovať aj uchádzačivedení na Úrade práce  sociálnych vecí a rodiny
Podmienky prijatia: Vek nad 18 rokov, ukončenie stredoškolské vzdelanie s maturitou, pozitívna osobnosť , .

Ukončené certifikátom. Certifikát platný v celej EÚ